23-24 Eylül 2014 Sürdürülebilir İş Buluşması
EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Mengüç açılış konuşmasını yaparken

EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Mengüç açılış konuşmasını yaparken

Eylül’ün son haftasında katıldığım Sürdürülebilir İş Buluşması’nın 2. gün açılışını EMBARQ Türkiye Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Pınar Mengüç yaptı. Tanımayanlar için Pınar Mengüç; Özyeğin Üniversitesi’nde Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi’nin başkanlığını yapıyor. Pınar Bey; konuşmasında sürdürülebilir şehircilik adına Türkiye’de akıllı binalar, döngü ekonomisi, atık yönetimi gibi konuların çekici ve uygulanabilir hale gelmesi için daha ucuz olması gerektiğinden bahsetti. Türkiye’nin sürdürülebilir şehircilik konusunda dünyadaki ülkeler arasında alt sıralarda olduğunu, bu nedenle de kendi merkezlerinde bu konu üzerine çalıştıklarını ve kamuya destek olduklarını anlattı.

Pek çok oturumu içeren, kamu ve özel sektörü sürdürülebilir çözümler üzerinde buluşturmak için bir araya getiren bu toplantıda ben “Sürdürülebilir Belediyeler” oturumunu takip ettim, bu oturumda çalışmakta olduğum EMBARQ Türkiye-Sürdürülebilir Ulaşım Derneği’nin Türkiye Direktörü Arzu Tekir de sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve yaptığımız projeleri anlattı.  Kısaca bu oturumdan öğrendiklerimi size aktarmak isterim:

EMBARQ Türkiye - Sürdürülebilir Ulaşım Derneği Türkiye Direktörü Arzu Tekir'in "Sürdürülebilir Ulaşımın İş Dünyasına Katkısı" başlıklı konferans konuşmasından

EMBARQ Türkiye – Sürdürülebilir Ulaşım Derneği Türkiye Direktörü Arzu Tekir’in “Sürdürülebilir Ulaşımın İş Dünyasına Katkısı” başlıklı konferans konuşmasından

Belediyeler, Türkiye’deki yasalara göre sürdürülebilir şehirlerin yapılanması için en önemli karar verici ve uygulayıcı organ.

Belediyelerde sürdürülebilir şehircilik kavramı ulaşım, sağlık ve çevre çözümlerini içeriyor. Belediyelerin, sürdürülebilirlik adına yapması gerekenlerin başında şehirleri sürece, çözümlere ve değişime hazırlamaları ve buna uygun vizyon geliştirmeleri geliyor. Bu vizyonu geliştirirken her ne kadar Türkiye’deki ve dünyadaki başarılı uygulama örneklerini takip etmeleri gerekse de her şehrin var olan kaynakları, ihtiyaçları ve içinde bulunduğu durum farklı olduğundan farklı uygulamalara gitmeleri gerekiyor. Türkiye’de Eskişehir, Seferihisar, Kocaeli ve Gaziantep belediyeleri gibi sürdürülebilir şehircilik adına güzel örnekler olmasına rağmen bu alanda hala bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Bunun da en önemli sebebi olarak, yerel yönetimlerde kadro değişimleri gösteriliyor.  Bir önceki iktidara ait, emek ve kaynak harcanan projeler her iktidar değişiminde rafa kalkıyor, bunların varsa eksikliklerinin düzeltilmesi yoluna gidilmiyor ve yeni baştan yeni siyasi yapılanmayla eskileri tamamlanmadan, yeni projeler üretiliyor.

Son olarak, belediyelerimizin sürdürülebilir şehircilikte dünyadaki son sıraları terk ederek yukarılara tırmanma hedeflerine ulaşmaları için halkın, sivil toplumun ve eğitim kurumlarının desteğini alarak farkındalık artırımına gitmeleri; uzun vadeli stratejilerle, doğal iklime, tarihe uygun çözümler üretmeleri gerekmektedir.

images