EMBARQ Türkiye, insan odaklı şehir ve çözümler için bisikletli ulaşım çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu

Sürdürülebilir ulaşım kapsamında bisikletin kent içi ulaşımdaki öneminin vurgulanması, bisikletin ulaşım sistemlerine entegre edilmesi, özel araç trafiğinin etkisi altına giren kentlerimizde güvenli bisiklet ulaşımı altyapısının oluşturulması gerekliliğine dikkat çekmek amacıyla EMBARQ Türkiye “İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları  Uygulama Kılavuzu Vizyon Geliştirme Çalıştayı” düzenlemektedir.

EMBARQ Türkiye tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği ile hazırlanmakta olan “İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu” ile mevcut bisiklet yollarının değerlendirilerek yerel yönetimlerin iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Süreç içerisinde bisiklet kullanıcılarına uygulanacak anket çalışması ile bu kişilerin sorun, gereksinim ve beklentileri öğrenilecektir. Akabinde, mevcut güzergahlara ilave yeni güvenli bisiklet yolları, sorumlu kurum ve kuruluşlara uygulama ve politika önerisi olarak sunulacaktır. Güvenli bisikletli ulaşımın  tartışılacağı çalıştayda; OECD – Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Danimarka’dan yol güvenliği denetimleri konusunda danışmanlık veren CONSIA Danışmanlık, Almanya’dan güvenli yol işaretleyicileri üreticisi EVONIK, Centre for Budapest Transport BKK (Budapeşte Ulaşım Merkezi), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME), Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, ve EMBARQ Türkiye – Sürdürülebilir Ulaşım Derneği’nden uzman konuşmacılar bilgi paylaşımında bulunacaklar.

İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu Vizyon Geliştirme Çalıştayı, 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 09.30’da İstanbul Studio – X’te gerçekleştirilecek olup özellikle İstanbul kent içi ulaşımında yetki sahibi yerel yönetimlerin ve konu üzerinde çalışmalar yürütmekte olan sivil toplum kuruluşlarının katılımlarına açık olacaktır.

Katılımcıların Kazanımı Ne Olacak?

EMBARQ Türkiye Proje Yöneticisi Çiğdem Çörek Öztaş: “Çalıştaya katılan STK temsilcileri, belediye yetkilileri ve diğer ilgili kurum/kuruluş yetkilileri farklı kent ve ölçeklerde iyi uygulama örneklerini görecekler. Ayrıca, kendi  sorumluluk alanları dahilinde ihtiyaç ve eksikliklerine farklı açılardan  bakabilecekleri bir ortam bulacaklar. Öte yandan diğer katılımcılarla da etkileşim halinde bulunarak çalışılan konuya dair vizyon geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Bu çalıştay sayesinde katılımcılar,ulusal ve uluslararası katılımcılarla tanışarak farklı projelerde de ortak çalışma imkanı elde edecekler” dedi.

İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu Vizyon Geliştirme Çalıştayı Taslak Programı

İstanbul’da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu Vizyon Geliştirme Çalıştayı Taslak Programı