SOLUTIONS Projesi Pilot Şehir Kocaeli ve Eşleşilen Şehir Budapeşte İşbirliği

Avrupa Konseyi yedinci çerçeve programı kapsamında (FP7) fonlanan ve EMBARQ, Wuppertal Institute, UNHABİTAT, ICLEI, POLIS, FEHRL, CERTH-HIT ve IFSSTAR gibi 25 adet ulusal ve uluslararası kuruluşun ortaklığı ile yürütülen “SOLUTIONS- Sharing Opportunities for Low carbon Urban TransportatION” Projesi için sürdürülebilir ulaşım alanında yapılacak çalışmalar kapsamında Akdeniz Bölgesi Partner Ülkeleri arasındaki Türkiye’den pilot şehir olarak Kocaeli seçilmiştir.

 

Fotoğrafçı: Pınar Köse

Kocaeli ile EMBARQ Türkiye’nin birlikte yapacağı ilk çalışma kent içi ulaşım alanında proje kapsamında belirlenen dört tematik alandaki ihtiyaç ve boşluk analizi çalışmaları olacaktır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma alt yapısının geliştirilmesi ve bisiklet paylaşım sistemleri ile ilgili mevcut durumu yerinde görmek için 19-2 Haziran tarihlerinde Proje’de eşleşilen şehir Budapeşte’ye gidip ulaşım alanında kentten sorumlu olan Budapeşte Ulaşım Merkezi (BKK) ile toplantı ve teknik gezi düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına toplantıya Ulaşım Daire Başkanı Abdulmuttalip Demirel, Toplu Taşıma Dairesi Başkanı Salih Kumbar, Ulaşım Planlama ve Etüd Proje Şube Müdürü Ahmet Çelebi ile Otobüs İşletmesi Şube Müdürü Övünç Yılmaz katıldı.
Budapeşte Ulaşım Merkezi (BKK)
Ev sahibi BKK, ziyaretin ilk gününde 2010 yılından beri şehirde geliştirilen toplu taşıma ve kent içi ulaşım çalışmaları ile ilgili sunumlar yaptı. BKK Ulaşım Daire Başkanı László Sándor Kerényi uygulama ve idari süreçte şehrin yaşadığı değişimi anlattı. Kent içi ulaşımın ve kentsel gelişim değişmesi için ilk önce karar verici ve uygulayıcıların projeleri sahiplenmesi gerektiğini vurguladı. Daha sonraki sunumlarda toplu taşıma ve bisiklet projeleri müdürleri kent içindeki mevcut ve planlanan projeleri anlattı.
Öğleden sonra kentte yayalar ve bisikletliler için yapılan meydan düzenlemeleri ve bisiklet paylaşım sistemi incelendi. İkinci gün ise toplu taşıma ağındaki türlerden metro, troleybüs, otobüs entegrasyonu ve istasyonların erişilebilirliği ile ilgili şehirde gezi yapıldıktan sonra troleybüs işletme merkezi ve trafik kontrol merkezi ziyaret edildi.
SOLUTIONs Projesi’nin Sonraki Adımları
Proje kapsamında kent içi ulaşım için ortak bir anlayış geliştirmenin yanı sıra her bir kente ilişkin ihtiyaçların, önceliklerin, gelecek planlarının ve ilgi alanlarının belirlenmesi ve uygulamaya geçilmesi temel teşkil etmektedir. Buradan yola çıkarak kentlerin seçtiği ve uyguladığı çözümlerden kazanılan deneyimler ile lider şehirlerden alınacak örnekler ile bu çözümlerin kent özelindeki potansiyelleri değerlendirilecektir. Bunun için projenin bir sonraki ayağı olan Yerel Yönetimler ile SOLUTIONs Çalıştayı Ağustos ayının sonunda Kocaeli’de gerçekleşecektir. Çalıştay ile ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde Facebook, twitter ve websitelerimizden duyurulacaktır.