Söyleşi: Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Genel Sekreteri José Viegas ile yol güvenliği üzerine
São Paulo. Fotoğraf: Fred Inklaar

São Paulo. Fotoğraf: Fred Inklaar

Maria Fernanda Cavalcanti imzasıyla TheCityFixBrasil.com’da yayınlanan söyleşiyi EMBARQ Türkiye ekibinin çevirisiyle sunuyoruz. 

Brezilya’daki trafik kazası verileri korkutucu bir tablo ortaya koyuyor. Brezilya’da her gün 109 kişi hayatını trafik kazalarında kaybediyor. Trafik kazalarında yaralananların sayısı ise günde ortalama 1000 kişi. Sadece geçtiğimiz sene içinde bu kazalar Brezilya’da 40.000 kişinin ölümüne yol açtı.

Ekim ayının başında düzenlenen 19. Brezilya Ulaştırma ve Trafik Konferansı’nda konuşan Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Genel Sekreteri José Viegas ülkede yıllardır önüne geçilemeyen trafik kazalarından söz etti. Viegas sunumunda Birleşmiş Milletler Yol Güvenliği On Yıllık Eylem Planı’ndan bahsetti ve 2020’ye kadar trafikte ölümleri dünya çapında %50 oranında azaltma hedefini hatırlattı. Eylem Planında yer alan başlıca önlemleri ise şöyle sıraladı: aşırı hızın önüne geçilmesi, alkollü araç kullanımını caydırıcı hale getirmek adına cezaların yükseltilmesi ve emniyet kemeri kullanımının arttırılması.

TheCityFix Brezilya konferans sonrasında Viegas ile kısa bir söyleşi yapma fırsatı buldu.

 

CityFix: Trafik ölümlerinin önüne geçmek için neler yapılabilir?

José Viegas: Yol güvenliğini ulusal politikalar içinde öncelikli bir alan olarak belirlemek gerekiyor. Ancak bunu yapabilirseniz anlamlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunu yapabilmek için de farklı seviyelerdeki politikacıların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu mutabakat sağlandıktan sonra trafik kazalarıyla mücadele için gerekli olan maddi ve manevi gücü toplamanız kolaylaşacaktır. Trafik kazalarını önlemek ve azaltmak için öncelikli eylem alanlarını ortaya koyan pek çok çalışma bulunuyor, buradaki asıl önemli nokta trafik kazaları ve yol güvenliği sorununa dikkat çekmek ve politik iradeyi sağlamak.

CF: Politikacıların ilgisini yol güvenliği konusuna çekmenin en iyi yolu nedir?

JV: Politikacılara diğer ülkelerin deneyimlerini anlatabilirsiniz. Bu ülkelerin 10-20 sene önce içinde bulundukları durumu, neler yaptıklarını ve bugün geldikleri noktayı anlatmak etkili olacaktır.  Atılan somut adımlar sonucunda trafik kazalarını önleme yolunda kat edilen mesafeyi gösterebilirseniz politikacıları motive etmeyi başarabilirsiniz.

CF: Brezilya’da bazı devlet politikaları yol güvenliği politikalarıyla ters düşebiliyor. Örneğin özel otomobil sahibi olmayı teşvik eden bir takım vergi politikaları var. Bu politikalar BM Yol Güvenliği Eylem Planı hedeflerine ulaşmayı daha da zorlaştırabilir. Bunu nasıl engelleriz?

JV: Benzer sorunlar pek çok ülkede yaşandı. Yol Güvenliği ulusal politikalar arasında öncelikli bir yer kazandığı zaman, yol güvenliği hedeflerini etkileyebilecek diğer tüm politikalar da yeniden gözden geçiriliyor. Brezilya örneğinde de alınan bazı kararların değiştirilmesi gerekebilir. Bunu sistematik ve çevresel etki analizleri yoluyla gerçekleştirmek gerekiyor. İspanya ve Portekiz örneklerinde görüyoruz ki yol güvenliği alanında on yıl gibi kısa bir sürede bile önemli aşamalar kaydetmek mümkün. Bu ülkeler BM’in Yol Güvenliği Eylem Planı oluşturulmadan önce, otomobil satışlarındaki artışa rağmen trafik ölümlerini %60 oranında azaltmayı başardı. Demek ki yapılabiliyor. Demek ki yol güvenliğini sağlamak sadece Alman ve Japonların başarabileceği bir şey değil!