TheCityFixLearn | Kentlerin Daha İyi Karar Almasına Yardımcı Yeni Bir Platform

Tüm dünyada kentler benzer baskılarla yüzleşiyor. Bir yandan kentler daha fazla nüfusu barındırıp, sera gazı emisyonlarını azaltmaya çalışıp herkes için daha güvenli ve sağlıklı şehirler oluşturmaya çalışırken bir yandan kentliler de kentinden daha iyi hareketlilik imkanı, maliyeti karşılanabilir barınma imkanı ve fırsatlara erişim bekliyor.

Bu sorunların üstesinden gelmek için daha fazla altyapı yatırımı ve fonlar maalesef yeterli değil. Kentlerin daha iyi karar alma noktasında da desteğe ihtiyacı var. Doğru bilgi, araç ve uzmanlığı doğru kişiye ulaştırmak da bu noktada büyük önem arz ediyor. Pek çok kent, sorunlara etkin bir şekilde müdahele edebilmek için gerekli olan bireysel, kurumsal ve örgütsel kapasiteden yoksun olduğunu düşünüyor.

Bu güçlükleri kabul eden WRI Ross Center for Sustainable Cities kent üzerine çalışan profesyonellerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik daha fazla kaynak ayırmaya karar verdi. Kentlerin daha çok çözüme ihtiyacı olduğunu ve bu çözümlerin de başarılı olması için yerel şartlara adapte edilmesi gerektiğini kabul ettiğimiz noktada daha yetkin kent uzmanlarına ve liderlerine ihtiyacımız olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bu boşluğu doldurmak için de kentlerde çalışan karar verici, uygulayıcı ve paydaşlara yönelik web tabanlı küresel bilgi ve kapasite geliştirme platform TheCityFix Learn’ü kurduk.

TheCityFix Learn, merkezi ve yerel yönetim çalışanları, uygulayıcılar ve diğer paydaşlar için WRI Ross Centre for Sustainable Cities tarafından tasarlanmış eğitim materyalleri sunmaktadır.

Her Alan için Ayrı bir Araç

Kentlerde kapasite geliştirmek çok büyük bir sorumluluk; bunu da kimse tek başına gerçekleştiremez. TheCityFix Learn, WRI Ross Center ve dünyanın farklı yerlerindeki ortaklarının geliştirdiği çok dilli, farklı alanlarda, mobil uyumlu eğitim materyallerine yer veriyor.

Platformun içeriğini saha projelerinin uygulamalarına verdiğimiz destek ile farklı hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli eğitim modülleri geliştirirken ediğimiz deneyimden yola çıkarak belirledik. Bisiklet altyapısı özelinde hazırladığımız bilgi kılavuzu, kavramları alt gruplara ayıracak altı temel tasarım ilkesini ele alıyor. Toplu taşıma odaklı gelişim (TOD) özelinde hazırladığımız webinar serisi ise sekiz bölümde TOD koridoru planlamasında dikkate alınacak kavram ve stratejileri anlatacak. Kişiye özel eğitimler ise kent yetkililerine mevcut planlama yaklaşımlarının bir parçası olarak iklim risklerini anlayıp yönetme noktasında destek verecek.

Çeşitli içerik türleri ile platformun genel yapısı farklı kitlelerin (siyasi lider/teknik uzman), yönetim düzeylerinin (ulusal/yerel) ve coğrafyaların ihtiyaçlarını gözeterek hazırlandı. Platform şimdilik İngilizce, İspanyolca ve Türkçe olacak ancak önümüzdeki aylarda başka dilde içerikler de eklenecek.

Harmanlanmış Bir Yaklaşım

Online araçların geniş kitlelere ulaşma noktasında çok büyük bir potansiyeli var. Maliyet olarak karşılanabilir oldukları gibi pek çok kişi tarafından da erişilebiliyor. İstatistiklere baktığımızda da Afrika’nın e-öğrenme konusunda ön sıralarda olduğu görülüyor. Bu yılın sonuna doğru Hindistan’da üçte ikisi olmak üzere internet kullanıcılarının sayısının 500 milyona yükselmesi bekleniyor.

TheCityFix Learn ile teknik içerikleri internetten kendi seyrinde takip etmeyi tercih eden kullanıcılara daha iyi bir destek vermeyi amaçlıyoruz. Ancak biliyoruz ki tek başına eğitim bir çözüm olamaz. Bu yüzden de platform ile yeni kitleleri birebir eğitim ve akran toplanmalarında bir araya getirmeyi, böylece de liderlik ve yönetim gibi bazı becerileri geliştirmelerine destek olmayı hedefliyoruz.

Ulusal devletler de kapasite geliştirmeye dair giderek artan ihtiyacı görüyor. Brezilya’da Sürdürülebilir Kalkınma için Belediyeler Buluşması binlerce kamu çalışanını iki yılda bir toplayarak hem akran öğrenimini teşvik etmeyi hem de onlara tamamlayıcı eğitimler vermeyi amaçlıyor. Bu etkinliğin katılımcıları ülke nüfusunun yüzde 68’ini kapsayan ve GSYH’nin de yüzde 80’ine denk gelen 658 belediyeden oluşan bir ağı temsil ediyor. Çin’in Transit Metropolis Programı ile de iyileştirilmiş ulaştırma, artan trafik güvenliği ve azalan trafik sıkışıklığı yolculuk süresi ve hava kirliliği ile 490 milyon vatandaşına etki etmesi bekleniyor. İlerleyen süreçlerde bu programın Çin’in tüm 600 şehrine ulaşması hedefleniyor. Hindistan Başbakanı’nın Kentsel Dönüşüm programı ise 500’ü aşkın şehirden 450 bini aşan kent çalışanlarının 5 yıl boyunca kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor. Meksika’nın toplu taşıma federal programı ile geliştirilen eğitim programında da tüm Meksika şehirlerindeki hareketlilik projelerinin planlama, tasarım ve uygulamasının desteklenmesi bekleniyor.

2050’ye geldiğimizde dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağını göz önünde bulundurursak, kentlere yalnızca daha fazla kaynak ayırmak yetmeyecektir; bununla birlikte bu çalışmaları yürütecek insan gücü için de daha çok kaynak ayırmak gerekiyor. TheCityFix Learn, içinde yaşadığımız çevre için gerekli hizmetlerin sağlanmasına yönelik araç ve becerilerin geliştirilmesi için kentlere verilmesi gereken desteğin yalnızca çok küçük bir kısmı.