Yerli ve yabancı uzmanlar inovatif kent içi ulaşım çözümlerini Kocaeli’nde tartıştı.

 

EMBARQ Türkiye’nin proje ortağı olduğu, AB 7. Çerçeve Programı fonu kapsamında yürütülen, SOLUTIONs (Sharing Opportunities for Low-carbon Urban TransportatION- Düşük Karbonlu Kent İçi Ulaşım Çözümlerinin Paylaşılması) Projesi’nin Türkiye’deki ilk  Çalıştayı 28 Ağustos 2014 Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

 O

EMBARQ Türkiye’nin proje ortağı olduğu EU SOLUTIONs Projesi kapsamında şehirler arasında yenilikçi ve çevreci kent içi ulaşım çözümleri ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin evsahipliği yaptığı çalıştayda mevcut değerlendirmelerin ve geleceğe dönük çözüm önerilerinin paylaşılması tevşik edilirken; bu çözümlerin dünyanın çeşitli şehirlerinde de hayata geçirilmesi desteklendi. Ulaştırma Bakanlığı; Antalya, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ Belediyelerinden ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan uzmanların yer aldığı çalıştaya ilgi yoğundu. 48 katılımcının bulunduğu çalıştayda, Almanya, Fransa… vb ülkelerden ulaşım alanında çalışmalar yürüten UITP, BASt, IFSTTAR, Rupprecth-Consult, CERTH-HIT ile TTR-LTD gibi uluslararası kurumların temsilcileri ile Akdeniz Bölgesi için düşünülen çözümler tartışıldı.

 

“Şehirlerde kent içi ulaşım, insanların kan damarları gibidir.” 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol

 

Çalıştay, ulaşımı insanların damarlarına benzeten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol’un ve EMBARQ Türkiye Program Koordinatörü Pınar Köse’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Çalışayda sırasıyla toplu taşıma, ulaşım altyapısı, kent lojistiği, sürdürülebilir kent içi ulaşım planları/bütünleşik ulaşım, AB sürdürülebilir ulaşım projeleri fonları ve fırsatları ile kent içi ulaşım politikalarının geliştirilmesine değinildi. Fransız Ulaşım ve Şehir Planlama Enstitüsü IFSTTAR’dan Laetitia Dablanc’ın Kent Lojistiği sunumunda; elektrikle çalışan ve sayısı gittikçe artan kargo bisikletlerin, ulaşımda verimliliği, artırması ve karbon emisyonunu düşürmesi açısından iyi bir çözüm olabileceğini söyledi. Laetitia Dablanc, “Bisikletle yaya alanlarında, bisiklet ya da araç yollarında kolayca gidilebilir. Ayrıca topluma ekonomik bir yarar da sağlıyor” dedi. Almanya Köln Rupprecth-Consult’tan Dr. Susanne Boehler-Baedeker’in  ise Entegre Ulaşım Planlaması üzerine konuşmasında bütünleşik ulaşım planları ile daha sürdürülebilir ulaşım imkanlarına odaklanılabileceğini belirtti.