Yol Güvenliği Hibe Programı Teklif Çağrısı – 6. Tur
Yol Güvenliği Hibe Programı 6. Tur Teklif Çağrısı yayınlandı. Hibeden yararlanmak isteyen STK yetkililerin 22 Haziran tarihine kadar ön tekliflerini İngilizce olarak göndermesi gerekmektedir.
Yol Güvenliği Hibe Programı Bloomberg Philanthropies Küresel Yol Güvenliği Programı’nın bir parçası olarak 2012 yılında başlatılmış olup; aralarında Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Halk Sağlığı Okulu, WHO, EMBARQ Türkiye gibi kurumların da bulunduğu Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (GRSP) tarafından yönetilmektedir.
Global Road Safety Partnership
Hibe Programının Amacı Nedir?
Hibe programının amacı yol güvenliği politikasındaki gelişmelerin sağlanması ve karayollarındaki çarpışmaların sebep olduğu ölüm ve ciddi yaralanmaları azaltmak  yönündeki faaliyetleri için STK’ların savunuculuk çalışmaları konusundaki kapasitelerini güçlendirmektir.
Hangi Kurumlar Hibe için Başvurabilir?
  • Sivil toplum örgütleri,
  • Devlet destekli sivil toplum kuruluşları,
  • Karayolu güvenliği, karayolu yaralanmaları önleme ve savunuculuk alanlarında tecrübeli sivil toplum kuruluşları hibe için başvurabilmektedir. 

Bu program kapsamında açılan 6. tur teklif çağrısı yayınlanmıştır. Bu turda ilk aşamada İngilizce olarak hazırlanacak ön teklifler (concept note)  alınacaktır.  Ön teklif şablonunu indirmek ve hibe programı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesinin ziyaret edilmesi gerekmektedir.
http://www.grsproadsafety.org/grants-programme

İngilizce hazırlanacak ön teklifin 22 Haziran 2014 tarihine kadar rsgrants.grsp@ifrc.org adresine yollanması rica olunur.